Każdego roku studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kończy ponad 4000 absolwentów i absolwentek. Są oni doskonale przygotowani pod kątem wiedzy merytorycznej, biegłości w stosowaniu narzędzi biznesowych oraz posiadają niezbędne umiejętności miękkie do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ich kompetencje są docenianie w największych polskich i zagranicznych firmach. Intensywna współpraca z biznesem ułatwia tworzenie programów nauczania odpowiadających na ich potrzeby. Na zajęciach omawiane są przykłady i konkretne działania biznesowe. Często do poprowadzenia zajęć zapraszani są menedżerowie i eksperci zewnętrzni. Uczelnia ma też stały cykl zajęć prowadzonych przez przedstawicieli biznesu.

Tworzymy możliwości:

  • Wykłady i szkolenia z firmami.
  • Ścisła współpraca z największymi przedsiębiorstwami regionu i kraju.
  • Biuro karier – oferty pracy i praktyk, indywidualne doradztwo.
  • Klub Partnera UEP