Rozwijaj się 0 studenckich kół naukowych Wzmacniamy potencjał. Sprawdź.
Studiuj semestr za granicą 0 umów z uczelniami partnerskimi Dajemy wsparcie. Sprawdź.
Kontakt z biznesem 0 ofert pracy i praktyk rocznie Tworzymy możliwości. Sprawdź.
Najlepsze warunki kształcenia 0 miejsce wśród uczelni ekonomicznych Zapewniamy jakość. Sprawdź.

Jakie studia Cię interesują?

115 kierunki
 • Global Economics Bachelor in Business Administration Stacjonarne I stopnia

  Global Economics

  Kierunek: Bachelor in Business Administration,

  Developing skills necessary to start a career as a highly qualified specialist in different types of organization (a variety of businesses, non-profit organizations, public administration units, local, regional or national government).

  Zarejestruj się
 • International Business and Management Bachelor in Business Administration Stacjonarne I stopnia

  International Business and Management

  Kierunek: Bachelor in Business Administration,

  Developing skills necessary to start a career as managers of operational, financial, analytical departments in international corporations or small and medium enterprises (SMEs) operating on a national and international scale.

  Zarejestruj się
 • Logistyka Logistyka Stacjonarne I stopnia

  Logistyka

  Kierunek: Logistyka,

  Logistyka obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi wewnątrz przedsiębiorstwa i w łańcuchach dostaw. Studenci zdobywają umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych,  projektowania i zarządzania zmianą w odniesieniu do procesów logistycznych, posługiwania się  systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne a także  diagnozowania i projektowania systemów zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności w perspektywie międzynarodowej.

   

  Zarejestruj się
 • Menedżer produktu Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie) Stacjonarne I stopnia

  Menedżer produktu

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie),

  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!

  Menedżer produktu to odpowiednia dla Ciebie specjalność, jeśli jesteś kreatywny oraz masz zacięcie marketingowe, zdobędziesz wiedzę jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności do tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek, a po wprowadzeniu efektywnego zarządzania na każdym etapie rynkowego cyklu życia.

  Specjalność menedżer produktu znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu.

  Zarejestruj się

 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie) Stacjonarne I stopnia

  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie),
  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!
  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Program nauczania z zakresu towaroznawstwa obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość. Ponadto studenci są zapoznawani z metodami oceny jakości produktów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.
  Specjalność kształtowanie jakości produktów przemysłowych znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu.
  Zarejestruj się
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie) Stacjonarne I stopnia

  Kształtowanie jakości produktów spożywczych

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie),

  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!

  Kształcimy specjalistów ds. jakości żywności, przygotowanych do pracy na stanowiskach inżynierów jakości oraz menedżerów jakości. Nasi absolwenci posiadają kompetencje w zakresie kształtowania jakości surowców żywnościowych oraz wyrobów gotowych, oceny przydatności surowców do produkcji, oceny jakości na poszczególnych etapach procesów produkcyjnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności, raportowania oraz interpretowania wyników oceny oraz kontroli jakości, projektowania, wdrażania oraz weryfikacji systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, nadzoru nad ich funkcjonowaniem, a dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi zdobytej wiedzy potrafią współpracować z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz otoczeniem firmy.

  Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu.

   

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie) Stacjonarne I stopnia

  Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie),

  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!

  Systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem stanowią fundament doskonalenia produktów i organizacji. Wspierają procesy decyzyjne odnoszące się do jakości, efektywności środowiskowej i bezpieczeństwa. Stosowanie technik i narzędzi zarządzania wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, rozumienia podejścia systemowego, nabycia swego rodzaju intuicji „systemowca”, bez której trudno zrozumieć złożoność otoczenia i czynników wpływających na jakość produktów oraz procesów. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

  Specjalność zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu.

   

  Zarejestruj się
 • Analityka gospodarcza Informatyka i ekonometria Stacjonarne I stopnia

  Analityka gospodarcza

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych na rynku pracy specjalistów o szerokich kompetencjach z zakresu ekonomii, informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki. Absolwenci specjalności  przygotowani są do wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych do sporządzania profesjonalnych analiz ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw dowolnych branż  oraz  instytucji państwowych  i samorządowych. W trakcie studiów nacisk  położony jest na wykształcenie  umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych  oraz  optymalizacji decyzji biznesowych.

  Zarejestruj się
 • Elektroniczny biznes Informatyka i ekonometria Stacjonarne I stopnia

  Elektroniczny biznes

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.
  Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów e–biznesu będzie gwałtownie rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i USA. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

  Zarejestruj się
 • Informatyka w gospodarce i administracji Informatyka i ekonometria Stacjonarne I stopnia

  Informatyka w gospodarce i administracji

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.

  Studia na specjalności pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a także trendami rozwoju. Liczne kontakty Katedry Informatyki Ekonomicznej z instytucjami z całego świata umożliwiają studentom odbywanie praktyk także poza granicami Polski, a także uczestnictwo w projektach prowadzonych w katedrze.

   

  Zarejestruj się
 • Inżynieria finansowa Informatyka i ekonometria Stacjonarne I stopnia

  Inżynieria finansowa

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Pasjonują Cię finanse, giełda i FOREX? Inżynieria finansowa jest specjalnością dla Ciebie. Nauczysz się, jak prognozować ceny i ryzyko na rynkach finansowych. Poznasz metody zarządzania ryzykiem inwestycji za pomocą modeli statystycznych i matematycznych, a przede wszystkim zdobędziesz rzadką i poszukiwaną umiejętność wyceny skomplikowanych instrumentów finansowych (na przykład opcji).

  Zarejestruj się
 • Zrównoważona gospodarka światowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne I stopnia

  Zrównoważona gospodarka światowa

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  Specjalność Zrównoważona gospodarka światowa pozwala zrozumieć megatrendy gospodarcze i dostarcza praktycznych informacji jak prowadzić biznes, pozyskać kapitał i dostosować modele biznesowe do wymogów płynących z zachodzącej na świecie transformacji klimatycznej.

  Zarejestruj się
 • Biznes międzynarodowy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne I stopnia

  Biznes międzynarodowy

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w biznesie międzynarodowym, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

  Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

   

  Zarejestruj się
 • Zarzadzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie) Stacjonarne I stopnia

  Zarzadzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie),

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny i przyszłościowy kierunek pozwalający na zdobycie kompetencji inżynierskich oraz menedżerskich. Zakres studiów obejmuje różnorodne aspekty zarządzania procesami wytwórczymi z uwzględnieniem standardów jakości, wymogów bezpieczeństwa i środowiska oraz analizy kosztów. Jeżeli Twoje zainteresowania mają interdyscyplinarny charakter to jest to kierunek dla Ciebie!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zarejestruj się
 • Kierunek prawno-ekonomiczny Kierunek prawno-ekonomiczny Stacjonarne I stopnia

  Kierunek prawno-ekonomiczny

  Kierunek: Kierunek prawno-ekonomiczny,

  Kierunek Prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną.

  Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

  Zarejestruj się
 • Finanse i zarządzanie usługami społecznymi Polityka społeczna Stacjonarne I stopnia

  Finanse i zarządzanie usługami społecznymi

  Kierunek: Polityka społeczna,

  Specjalność finanse i zarządzanie usługami społecznymi to edukacyjna mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania. Pozwala na zdobycie wielu kompetencji, takich jak:

  •  gromadzenie i analiza informacji,
  •  zarządzanie projektem, finansami, zasobami ludzkimi
  •  pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
  •  kształtowanie strategii i planów operacyjnych.
  Zarejestruj się
 • Komunikacja społeczna Polityka społeczna Stacjonarne I stopnia

  Komunikacja społeczna

  Kierunek: Polityka społeczna,

  najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami oraz organizować kampanie społeczne.

  Zarejestruj się
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne I stopnia

  Bankowość i pośrednictwo finansowe

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich.

  Zarejestruj się
 • Finanse, audyt i podatki Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne I stopnia

  Finanse, audyt i podatki

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

  Zarejestruj się
 • Rachunkowość i skarbowość Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne I stopnia

  Rachunkowość i skarbowość

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

   

  Zarejestruj się
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne I stopnia

  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.

   

  Zarejestruj się
 • Ekonomia globalna i menedżerska Ekonomia Stacjonarne I stopnia

  Ekonomia globalna i menedżerska

  Kierunek: Ekonomia,

  Studia na specjalności EGiM podporządkowane są wymogom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz potrafią ją zastosować w praktyce gospodarowania (czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych itd.).

  Fundamentem przygotowania absolwentów jest solidna wiedza ogólnoekonomiczna i menedżerska. Współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Dlatego też specjalność uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w ekonomii. Wiedza przekazywana na EGiM umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji. Natomiast praktyczne umiejętności kształtowane na naszej specjalności ukierunkowane są na rozwiązywanie konkretnych wyzwań pojawiających się w sektorze prywatnym i publicznym.

  Zarejestruj się
 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes Ekonomia Stacjonarne I stopnia

  Gospodarka żywnościowa i biobiznes

  Kierunek: Ekonomia,

  Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych. Studiowanie na specjalności umożliwia udział w seminariach naukowych prowadzonych w komisjach europejskich w Brukseli. Program specjalności obejmuje również zagadnienia związane z analizą ekonomiczną i finansową przedsiębiorstw, organizacją rynku żywności, systemami zapewniania jakości oraz umiejętnościami niezbędnymi w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających podmioty gospodarki żywnościowej.

  Zarejestruj się
 • Public relations i strategie komunikowania Ekonomia Stacjonarne I stopnia

  Public relations i strategie komunikowania

  Kierunek: Ekonomia,

  W XXI wieku czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy jest szeroko rozumiana informacja. Umiejętność komunikowania się jest obecnie najbardziej poszukiwana na rynku pracy. Wybierając specjalność public relations i strategie komunikowania zdobędziesz umiejętności, które będą bardzo pomocne w uzyskaniu pracy (etap aplikacji), jej utrzymaniu, a następnie pozwolą cieszyć się z awansu zawodowego.

  Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności komunikowania się w biznesie, mediach, w ramach firmy. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych menedżerów ds. public relations, specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych.

  Zarejestruj się
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Ekonomia Stacjonarne I stopnia

  Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

  Kierunek: Ekonomia,

  Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie menedżera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu decyzji, co jest niezbędne w podejmowaniu działalności doradztwa biznesowego. Student pozna technikę przygotowania biznes planu, analiz finansowych przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny inwestycji. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych.

  Zarejestruj się
 • Zasoby ludzkie w organizacji Ekonomia Stacjonarne I stopnia

  Zasoby ludzkie w organizacji

  Kierunek: Ekonomia,

  Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz, są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich oraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń.

  Zarejestruj się
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse biznesu Stacjonarne I stopnia

  Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

  Zarejestruj się
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa Rachunkowość i finanse biznesu Stacjonarne I stopnia

  Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż. Wszyscy nauczyciele akademiccy wykładający na specjalności posiadają doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej. Na specjalności studentów zachęca są do kreatywnego rozwiązywania realnych problemów gospodarczych w ramach prowadzonych projektów. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej.

  Zarejestruj się
 • Handel i marketing Zarządzanie Stacjonarne I stopnia

  Handel i marketing

  Kierunek: Zarządzanie,

  Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

  Handel i marketing to specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program studiów uwzględnia także coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu.

  Wielu naszych absolwentów pracuje w działach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych.

  Zarejestruj się
 • Komunikacja w biznesie Zarządzanie Stacjonarne I stopnia

  Komunikacja w biznesie

  Kierunek: Zarządzanie,

  Komunikacja w biznesie to specjalność, na której możesz zdobyć uniwersalne umiejętności mające decydujący wpływ na pełen sukcesów przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę, gdyż każdy musi się komunikować, ale nie każdy potrafi robić to skutecznie.

  W programie studiów licencjackich dominują przedmioty, których zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z szeroko pojętej komunikacji (np. prezentacje i wystąpienia publiczne, negocjacje, techniki sprzedaży, tworzenie kampanii reklamowych)

  Bez komunikacji nie istniejesz!

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami Zarządzanie Stacjonarne I stopnia

  Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie projektami Zarządzanie Stacjonarne I stopnia

  Zarządzanie projektami

  Kierunek: Zarządzanie,

  jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu. Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności.

  Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami Zarządzanie Stacjonarne I stopnia

  Zarządzanie przedsiębiorstwami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

  Zarejestruj się
 • Finance Finance Stacjonarne I stopnia

  Finance

  Kierunek: Finance,

  KIERUNEK FINANCE ma charakter elitarny i interdyscyplinarny: obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów. Językiem wykładowym jest język angielski, co czyni ten kierunek elitarnym  tym sensie, że jego absolwenci uzyskują także wysokie językowe kompetencje w zakresie obszaru przedmiotowego nauk o finansach.

  W trakcie studiów studenci uzyskują umiejętność rozumienia mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami, wykorzystywania narzędzi analitycznych, zarządzania finansami w skali mikro i makroekonomicznej, rozwiązywania problemów praktycznych związanych z wykonywanym zawodem w sektorze finansowym. Absolwenci kierunku finance dysponują szerokimi kompetencjami zawodowymi, które pozwalają im aplikować na oferowane w Polsce i za granicą stanowiska wymagające podejmowania ważnych i odpowiedzialnych decyzji w zakresie finansów oraz swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

  Zarejestruj się
 • Transition, Innovation and Sustainability Environments Transition, Innovation and Sustainability Environments Stacjonarne II stopnia

  Transition, Innovation and Sustainability Environments

  Kierunek: Transition, Innovation and Sustainability Environments,

  Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISE) is the Erasmus Mundus Join Master’s Degree program and offers second-cycle studies at four European universities. Graduates will receive a diploma of completion of studies conducted jointly by four universities: Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), University College Dublin (Ireland) and the Poznań University of Economics and Business (Poland). Main advantages of this programme, are:

  • Joint graduation diploma from 4 European Universities,
  • International, prestigious and innovative curricula,
  • Recognised and experienced lecturers from various universities, a large number of guest lectures, modern teaching infrastructure,
  • International students’ groups – opportunity for cultural immersion.

   

  Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISE) delivers a holistic take on transitional processes and innovation strategies, educating students to be change agents for challenges in complex human-environment systems (socio-cultural/socio-technical/socio-economic). Under the umbrella of Systems Science, it integrates Socio-Cultural Studies, Social Sciences, Economics and the impact of Technology on today’s societies, leading to a deeper understanding of the multiplex environments and their issues. At the same time, the program offers sets of tools and methodologies to approach the opportunities and risks that emerge from these transitional processes. The study program is interdisciplinary and innovative. It touches on current and important issues related to new, digital technologies, sustainable development and transformation of the economy under conditions of high dynamics of socio-economic changes. It prepares students to create modern strategies, create innovations, and implement specific tools and processes of change management, as well as quickly and accurately identify opportunities and threats related to the transformation of the organization. It equips students with managerial competences and knowledge, allowing for management through competence leadership, effective problem solving, and flexible responses to change, as well as understanding and analysis of the impact of modern technologies on society, enterprises and institutions.

  Candidates from all over the world are accepted for studies, giving the program a multicultural dimension. The program is fully financed by EU funds for candidates who successfully pass the recruitment process. People who qualify for studies will receive a scholarship to cover tuition fees, library and laboratory use, full insurance, travel and accommodation costs, and other living expenses. It will also be possible to apply for paid studies in this field.

  Zarejestruj się
 • Nadzór i kontrola Nadzór i kontrola Stacjonarne II stopnia

  Nadzór i kontrola

  Kierunek: Nadzór i kontrola,

  Nadzór i kontrola to nowość w ofercie studiów UEP;

  – pierwszy w Polsce kierunek praktyczny we współpracy z międzynarodową firmą audytorską,

  – unikatowy i przygotowany wraz z partnerem biznesowym plan zajęć,

  – praktyki gwarantowane dla wszystkich studentów Kierunku,

  – ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

  Wejdź na stronę kierunku i dowiedz się więcej!

   

   

   

   

  Zarejestruj się
 • Menedżer produktu (studia 3-semestralne) Jakość i rozwój produktu Stacjonarne II stopnia

  Menedżer produktu (studia 3-semestralne)

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  Wiedza, która jest niezbędna do zarządzania produktem i marką, a także przedsiębiorstwem zdobyta na I stopniu studiów Menedżer Produktu bądź innych, uzupełniania jest w szerokim wymiarze o aspekty praktyczne związane z badaniami marketingowymi produktu i marki, strategią rozwoju przedsiębiorstwa, implementacją strategii marketingowej, rolą i miejscem opakowania w strategii marketingowej, komercjalizacją produktu i kreowaniem marki. W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się na poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. Dopełnia ona w istotnym stopniu dotychczas zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności o te elementy, które są niezbędne do podjęcia pracy w pionach marketingowych, sprzedażowych, handlowych i usługowych.

  Menedżer produktu posiada interdyscyplinarną wiedzę, dzięki solidnym podstawom towaroznawczym i szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu produktem w każdym etapie jego cyklu życia. W szczególności w jego tworzeniu i komercjalizacji, wprowadzaniu na rynek, pozycjonowaniu oraz budowaniu strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa, a także strategii instrumentalnych. Kształcenie na drugim stopniu tej specjalności przyczynia się niewątpliwie do podniesienia umiejętności analizy, prognozowania oraz oceny procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem i jego wyposażeniem w podmiocie gospodarczym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu.

   

  Tematyczne obszary kształcenia (Profil absolwenta)

  Program studiów opiera się blokach tematycznych:

  • Informacyjne podstawy decyzji menedżera produktu – wybrane przedmioty: badania marketingowe i rynkowe, informacyjne podstawy decyzji marketingowych,
  • Zarządzanie portfelem produktów w przedsiębiorstwie – wybrane przedmioty: zarządzanie produktem, zarządzanie marką, badania jakościowe produktu, opakowanie w strategii marketingowej, zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa, zintegrowana komunikacja marketingowa.
  • Komercjalizacja produktów – wybrane przedmioty: badania marketingowe produktu i marki, zarządzanie kategorią produktu, projektowanie nowych produktów, biznes plan
  • Badania jakości produktów żywnościowych i przemysłowych –  wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo przemysłowe, ekonomiczne aspekty jakości, przechowalnictwo

  Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

  • marketingu strategicznego
  • zarządzania produktem i marką,
  • zarządzania opakowaniem,
  • prowadzenia badań marketingowych produktu i marki,
  • przygotowania planu marketingowego,
  • tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
  • badania zachowań uczestników rynku,
  • komunikacji marketingowej,
  • oceny jakości produktu.
  • towaroznawczych aspektów rozwoju i zarządzania produktem

   

  Potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu studiów na specjalności menedżer produktu:

  • Działy/komórki marketingu, sprzedaży, komunikacji rynkowej
  • Działy/komórki projektowe, badawcze, rozwoju produktu, komercjalizacji produktu…
  • Działy/komórki kontroli jakości wyrobów
  • Ośrodki badawczo – rozwojowe, centra rozwoju technologii, parki technologiczne
  • Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)
  • Agencje konsultingowo – doradcze
  Zarejestruj się
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych (studia 3-semestralne) Jakość i rozwój produktu Stacjonarne II stopnia

  Kształtowanie jakości produktów spożywczych (studia 3-semestralne)

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez dr hab. inż. Urszulę Samotyję, prof. UEP, pracownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Profil kształcenia ukierunkowany jest na wykształcenie specjalistów w zakresie projektowania produktów spożywczych, których atrakcyjność sensoryczna, jakość zdrowotna i bezpieczeństwo oraz wygoda użytkowania są niezbędne do odniesienia sukcesu rynkowego. Walorem specjalności są zajęcia, podczas których studenci pracując w interdyscyplinarnych zespołach rozwijają umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej oraz technicznej w praktyce. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i metod twórczego rozwiązywania problemów, m.in. metody Design Thinking.

  Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

  • kreowania produktów żywnościowych,
  • kształtowania jakości żywności w zakresie walorów organoleptycznych, jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania,
  • znakowania żywności oraz przygotowania dokumentacji produktowej,
  • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

  Zadania kierowane do studentów w ramach realizowanych na specjalności przedmiotów wymagają strategicznego podejścia do rozwiązania tematu, inwencji, a jednocześnie uwzględnienia uwarunkowań rynkowych, technologicznych, jak i prawnych, co pozwala studentom na zdobycie kompetencji do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

  Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami 

  • projektowanie nowych produktów – wybrane przedmioty: projektowanie produktów żywnościowych, towaroznawstwo artykułów spożywczych, metody sensoryczne w badaniach konsumenckich, zarządzanie produktem, zachowania uczestników rynku, techniki badania preferencji konsumenckich, ekonomiczne aspekty jakości, ekologiczne aspekty jakości, nowoczesne instrumenty promocji;
  • kształtowanie cech organoleptycznych, funkcjonalnych oraz jakości zdrowotnej żywności na przykładzie m.in. żywności wygodnej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności dla niemowląt i małych dzieci, żywności prozdrowotnej (funkcjonalnej), żywności regionalnej, żywności ekologicznej, suplementów diety. Charakterystyka dodatków do żywności, a także zanieczyszczeń żywności i substancji antyodżywczych – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów spożywczych, prognozowanie i ocena trwałości żywności, implikacje zdrowotne składników diety, związki lotne w żywności, żywność regionalna i tradycyjna – systemy promocji i ochrony, alergeny w żywności, toksykologia żywności;
  • prawne i środowiskowe aspekty produkcji żywności – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów spożywczych (nowa żywność), autentyczność żywności, żywność regionalna i tradycyjna – systemy promocji i ochrony, gospodarka odpadami w przemyśle spożywczym, bioprocesy w przemyśle i ochronie środowiska, ochrona własności przemysłowej;
  • zarządzanie bezpieczeństwem żywności – wybrane przedmioty: analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Profil absolwenta 

  Absolwenci specjalności są ekspertami w zakresie projektowania innowacyjnych produktów żywnościowych. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach  menedżer produkcji, rozwoju produktu oraz specjalista ds. jakości, pracują w działach badawczo-rozwojowych R&D, działach produkcji, działach jakości oraz działach promocji  przedsiębiorstw działających w branży spożywczej (m.in. producenci oraz dystrybutorzy żywności oraz substancji dodatkowych do żywności, sektor HoReCa, sieci handlowe). Zajmują się testowaniem innowacyjnych receptur produktów spożywczych (szczególna rolę w tym obszarze odgrywają badania konsumenckie), optymalizacją receptur, rozwojem produktu, tworzeniem dokumentacji produktowej, doradztwem technologicznym, promowaniem produktu, kontaktują się z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz otoczeniem firmy. Zdobytą wiedzę i umiejętności często wykorzystują prowadząc własną działalność gospodarczą (usługową, handlową lub produkcyjną).
  Zarejestruj się
 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych (studia 3-semestralne) Jakość i rozwój produktu Stacjonarne II stopnia

  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych (studia 3-semestralne)

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych oraz instytucjach państwowych i administracyjnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych aspektów kształtowania jakości produktów. Uzyskana wiedza umożliwia aktywne uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy cyklu życia wyrobu z uwzględnieniem projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji. Absolwent dysponuje umiejętnościami współpracy z ludźmi oraz kierowania zespołami w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

  Wiedza i umiejętności

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do projektowania i oceny jakości wyrobów przemysłowych. Realizowany program nauczania pozwala na zdobycie dogłębnej wiedzy o wybranych grupach wyrobów oraz metodach ich oceny. Absolwent jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań zarówno w ocenie wyrobów, jak i metodach ich wytwarzania.
  W szczególności absolwenci są przygotowani do prac w zakresie:

  • projektowania, oceny i ochrony jakości wyrobów przemysłowych na wszystkich etapach cyklu życia,
  • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych,
  • proponowania nowych metod badań wyrobów,
  • samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
  • doradztwa w obrocie towarami w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

  Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

  • Towaroznawstwo – wybrane przedmioty: towaroznawstwo przemysłowe, towaroznawstwo spożywcze, towaroznawstwo wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków, nanomateriały, • Kształtowanie jakości – wybrane przedmioty: kompleksowe zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesem.

  Profil absolwenta

  Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe,
  • ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • działy kontroli jakości i certyfikacji wyrobów,
  • jednostki doradcze i komórki organizacyjne związane z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością wyrobów,
  • laboratoria analityczne i jednostki kontrolno-pomiarowe,
  • instytucje państwowe i administracyjne.

  Opinie Absolwentów

  Małgorzata Walendowska
  Studia na specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, która w połączeniu z solidnymi podstawami teoretycznymi obejmującymi wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, pozwala na elastyczne wykorzystanie umiejętności w różnorodnych działach gospodarki.
  Zarejestruj się
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem (studia 3-semestralne) Jakość i rozwój produktu Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem (studia 3-semestralne)

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  Program specjalności „ Zarządzanie jakością środowiskiem i bezpieczeństwem” umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, ekonomicznych i prawnych aspektów jakości, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, integracji systemów zarządzania, pracy zespołowej, metod i technik zarządzania jakością, wspomagania informatycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

  Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty zarządzania oparte na case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Realizacja takiej formy kształcenia jest możliwa dzięki bogatemu doświadczeniu wykładowców z Katedry Zarządzania Jakością, którzy realizują  liczne projekty w praktyce gospodarczej, pełnią funkcję auditorów wiodących w uznanych jednostkach certyfikujących oraz są aktywni w innych gremiach, min. w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

   

  Wiedza i umiejętności

  Absolwent specjalności nabywa umiejętności:

  • menedżerskie, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności i innych),
  • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, wliczając jednostki administracji publicznej,
  • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta,
  • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji przy wykorzystaniu takich metod jak np. Value Stream Mapping, Swim Lane,
  • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

   

  Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

  W ramach przedmiotów kierunkowych studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących m.in.:

  • dokumentacji znormalizowanych systemów zarządzania,
  • integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
  • analiz i doskonalenia systemów zarządzania
  • auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.

   

  Profil absolwenta

  Absolwent specjalności Jakość i Rozwój Produktu  posiada wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/ IEC 27001 i inne). Potrafi planować i realizować zadania związane ze wszystkimi elementami systemów zarządzania, które pozwalają na pełnienie roli bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie wydziałami i procesami dotyczącymi kształtowania jakości.

  Zapotrzebowanie rynku pracy uzasadnia kształcenie specjalistów z tego zakresu, a perspektywy zawodowe koncentrują się na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż). Umiejętności nabyte w zakresie specjalności, co potwierdza praktyka gospodarcza, są niezbędne w okresach dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu gospodarczego. Absolwenci specjalności są przygotowani do:

  • samodzielnego kreowania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania – projektowanie, budowa i wdrażanie systemów w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
  • koordynacji, na szczeblu kierownictwa organizacji, prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,
  • zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością.
  • zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych,
  • kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
  Zarejestruj się
 • Design i komercjalizacja produktu (studia 4-semestralne) Jakość i rozwój produktu Stacjonarne II stopnia

  Design i komercjalizacja produktu (studia 4-semestralne)

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  W świecie hiperkonsumpcji design jest jednym z najbardziej potrzebnych przejawów ludzkiej kreatywności. Design upraszcza nasz świat – humanizuje sferę technologii, wyrobów i usług. Firmy, które to zrozumiały i wykorzystują ten zakres wiedzy, są z reguły motorem rozwoju współczesnej gospodarki. Jednak w dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych nawet ciekawe i wartościowe produkty same się nie sprzedadzą. Potrzebują odpowiedniego wsparcia w momencie wprowadzania na rynek. A zatem sukces w dzisiejszych realiach biznesowych wymaga wiedzy na temat możliwości wykorzystania prawdziwego potencjału designu, a także umiejętności mądrego wprowadzania produktów na rynek.

  Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu to odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie specjalistów rozumiejących rynkowe znaczenie designu i skutecznej komercjalizacji produktu, przygotowanych do efektywnego zarządzania tymi procesami.

  Dostępna w Polsce oferta edukacyjna skupia się na niezależnym kształceniu dwóch profili absolwentów – projektanta oraz menedżera, przygotowanych do myślenia zupełnie innymi kategoriami. Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu w swoim programie łączy oba sposoby myślenia o produkcie.

  Specjalność prowadzona jest przez Katedrę Marketingu Produktu. Zainteresowania badawczo-naukowe pracowników Katedry skupione są na szeroko rozumianym produkcie we wszystkich etapach jego cyklu życia. Uzupełniająca się wiedza i doświadczenie naukowe oraz praktyczne pracowników Katedry, dają podstawy do „mówienia” o dobrze zaprojektowanym produkcie i jego komercjalizacji w ujęciu kompleksowym. Dodatkowym atutem specjalności jest osadzenie jej w realiach towaroznawczych, co umożliwia studentom technologiczno-jakościowe spojrzenie na produkt, jego strukturę wartości i stronę funkcjonalną. Uzupełnienie wiedzy z obszaru designu i zarządzania produktem o przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zagadnienia, daje studentom głębsze zrozumienie produktu, przekładając się na przewagę absolwenta na rynku pracy.

  Jak rozumiemy design?

  Design to działalność intelektualna, specyficzny sposób rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i projektowych; to świadome podejście do rozpoznawania potrzeb i zaspokajania ich przy pomocy dostępnych środków materialnych i technologicznych. Design nie odnosi się jedynie do obszaru stylu i estetyki; jest narzędziem służącym doskonaleniu wyrobów, usług i procesów. W przedsiębiorstwach design postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie wprowadzania nowych rozwiązań. Rozwijający się portfel rynkowy wyrobów i usług sprawia, że dążący do poprawy jakości życia konsumenci coraz bardziej zdecydowanie domagają się dobrych produktów, do powstania których niezbędna jest wiedza na temat rynkowego wykorzystania designu. Design kładzie nacisk na kreatywność, nowoczesność, innowacyjność, a nade wszystko na nową wizję lepszej przyszłości konsumenta.

  Jak rozumiemy komercjalizację?

  Szansę na sukces rynkowy mają dobrze zaprojektowane produkty i usługi, które zostaną odpowiednio zaprezentowane na rynku. Stąd w nazwie specjalności pojawia się komercjalizacja. Jest to proces sam w sobie trudny, wymagający wiedzy marketingowej, ekonomicznej i zarządczej; to proces prowadzący do nadania produktowi takich wartości, które zostaną zaakceptowane przez uczestników rynku. Dlatego w programie specjalności duży nacisk położony został na zagadnienia związane z wprowadzeniem produktu na rynek czyli przygotowaniem jego strategii.

   

  Tematyczne obszary kształcenia

  Program specjalności realizowany jest przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz praktyków biznesu.

  Program obejmuje przedmioty z czterech bloków tematycznych:

  • przedmioty kształtujące podstawy wiedzy ekonomiczno – marketingowej menedżera
  • przedmioty poświęcone kształtowaniu różnych wymiarów wartości produktu
  • przedmioty o tematyce towaroznawczej
  • przedmioty poświęcone stricte problemowi designu i komercjalizacji produktu

  Problematyka poruszana w programie specjalności

  • Rozwój/innowacyjność produktów
  • Design w budowaniu przewagi konkurencyjnej
  • Obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w których design ma zastosowanie
  • Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie
  • Badania marketingowe (produkt, marka, konsument)
  • Budowanie i implementacja strategii produktu/marki
  • Projektowanie przestrzeni rynkowej dla produktu/marki
  • Komercjalizacja produktu/marki
  • Zarządzanie produktem/marką
  • Towaroznawcze aspekty rozwoju i zarządzania produktem

  Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu studiów na specjalności

  • Przedsiębiorstwa w branżach kreatywnych
  • Przedsiębiorstwa różnych branż (wytwórczych i usługowych) chcące budować przewagę konkurencyjną w oparciu o design
  • Przedsiębiorstwa stawiające na innowacje
  • Działy projektowe, badawcze, rozwoju produktu, marketingu…
  • Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)
  • Agencje konsultingowo – doradcze
  Zarejestruj się
 • Menedżer produktów kosmetycznych (studia 4-semestralne) Jakość i rozwój produktu Stacjonarne II stopnia

  Menedżer produktów kosmetycznych (studia 4-semestralne)

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  Dynamiczny rozwój polskiego rynku kosmetyków determinuje konieczność posiadania wśród zatrudnionej kadry specjalistów zarówno z dziedziny kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, jak też profesjonalnych menedżerów posiadających wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków , zarządzania podmiotem rynkowym czy marketingu produktów kosmetycznych czyli możliwie wszechstronnie wykształconych menedżerów produktów kosmetycznych.

  Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych na studiach II stopnia, na kierunku Towaroznawstwo jest unikatową i atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych w Polsce (w szczególności w Wielkopolsce). Oferta kierowana jest do absolwentów studiów 1 stopnia na kierunku Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, Zarządzanie i Towaroznawstwo. W Poznaniu oferta kierowana będzie głównie do absolwentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii , Wydziału Chemii UAM oraz wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Specjalność ma charakter typowo rynkowy; a więc koncentruje się na przygotowaniu menedżerów podmiotów rynkowych wyspecjalizowanych w segmencie produktów i usług kosmetycznych (produkcja, dystrybucja, usługi, wielowymiarowe aspekty działalności marketingowej).

  Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych od roku akademickiego 2015/2016 jest realizowana pod patronatem znanych światowych przedsiębiorstw rynku kosmetyków – Beiersdorf Manufacturing Polska i Nivea Polska. Patronat realizowany jest w formie udziału praktyków w procesie kształcenia, realizację projektów i prac magisterskich, a także udział studentów w stażach i praktykach.

  Tematyczne obszary kształcenia (Profil absolwenta)

  • Absolwenci specjalności MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu:
  • towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów kosmetycznych
  • metod oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
  • badania i kreowania potrzeb i zachowań konsumentów w sferze rynkowej,
  • projektowania wyrobów kosmetycznych,
  • zarządzania cenami i dystrybucją produktów kosmetycznych,
  • strategii zarządzania marką na rynku kosmetyków,
  • prowadzenia działań promocyjnych na rynku kosmetyków,
  • kierowania jednostkami handlowymi i usługowymi z zakresu kosmetyki.

  Potencjalne miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów na specjalności menedżer produktów kosmetycznych

  • przedsiębiorstwa produkcyjne branży kosmetycznej
  • przedsiębiorstwa dystrybucyjne w branży kosmetycznej
  • przedsiębiorstwa handlowe (zarządzanie kategorią produktów kosmetycznych)
  • przedsiębiorstwa usługowe na rynku kosmetyków
  Zarejestruj się
 • Innovation Management Innovation Management Stacjonarne II stopnia

  Innovation Management

  Kierunek: Innovation Management,

  Innovation management is an area within the discipline of management, which has been developing very dynamically over the years. Issues of economic innovation have become an integral part of business activity and are expressed not only by the search for innovative products, new business models, especially based on Internet technologies, but also by the steadily growing R&D budgets.

  Zarejestruj się
 • Quantitative Finance Quantitative Finance Stacjonarne II stopnia

  Quantitative Finance

  Kierunek: Quantitative Finance,
  Quantitative Finance is a two-year Master program, which aims at preparing for careers in financial sector as quantitative analyst or risk manager. The program is designed for graduates with bachelor or engineer degree who are able to undertake a highly-specialized and quantitative-oriented study of finance.
  During the study you will have courses with practicioners working in the financial industry as risk managers and specialists for pricing financial instruments.
  Zarejestruj się
 • Analityka gospodarcza Informatyka i ekonometria Stacjonarne II stopnia

  Analityka gospodarcza

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Studia drugiego stopnia na specjalności analityka gospodarcza mają na celu wszechstronne wykształcenie poszukiwanych na rynku pracy wysokiej  klasy analityków,  wyróżniających się rozległą  wiedzą z zakresu ilościowych metod analizy procesów gospodarczych (metod  statystyczno – ekonometrycznych i optymalizacyjnych), jak również biegłą znajomością profesjonalnych narzędzi informatycznych.

  Zarejestruj się
 • Informatyka w gospodarce i administracji Informatyka i ekonometria Stacjonarne II stopnia

  Informatyka w gospodarce i administracji

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako świadomi uwarunkowań ekonomicznych specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych. Informatyka jako dziedzina zmienia się bardzo dynamicznie, stąd w nauczaniu kładziemy nacisk na rozwijanie analitycznego sposobu myślenia oraz umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, które pozwolą studentom stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce zawodowej.
  Nasi absolwenci są specjalistami w zakresie rozwiązań informatycznych, potrafiącymi sprawnie działać w grupie projektowej.

  Zarejestruj się
 • Inżynieria finansowa Informatyka i ekonometria Stacjonarne II stopnia

  Inżynieria finansowa

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  Inżynieria finansowa (określana w języku angielskim jako Quantitative finance) jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.

  Inwestowanie i zarządzanie ryzykiem opiera się obecnie na stosowaniu zaawansowanych technik modelowania, opartych na wiedzy z zakresu finansów, matematyki i ekonometrii. Niewielu ludzi dysponuje połączeniem tak wyjątkowych umiejętności i wiedzy. Takimi specjalistami są właśnie absolwenci specjalności inżynieria finansowa.

  Zarejestruj się
 • International Business Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne II stopnia

  International Business

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  Zarejestruj się
 • Logistyka międzynarodowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne II stopnia

  Logistyka międzynarodowa

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki międzynarodowej w XXI wieku jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Widoczny jest wzrost roli usług logistycznych, realizowanych w ponadgranicznych systemach logistycznych, których konfiguracja musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Skuteczność logistyki w wymiarze międzynarodowym zależy od właściwych wyborów strategicznych, w zakresie stopnia lokalnego dostosowania działań oraz poziomu ich globalnej standaryzacji, w szerokim kontekście internacjonalizacji. Dlatego podstawowym celem specjalności logistyka międzynarodowa na studiach magisterskich jest przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych dla firm decyzji. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych (outsourcing).

  Zarejestruj się
 • Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne II stopnia

  Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie to specjalność o profilu ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu europejskiego. Program studiów II stopnia obejmuje tematykę będącą poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy przekazywanej w czasie trzyletnich studiów licencjackich. Nie ogranicza on jednak w niczym dostępu i możliwości studiowania studentom innych specjalności zarówno uczelni ekonomicznych, jak i innych. Studia magisterskie na specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie umożliwiają nabywanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania wszystkich podmiotów na wspólnym rynku europejskim (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji zrzeszających konsumentów, pracowników, przedsiębiorców etc.) odnoszących się m.in. do podatków, uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych przedsiębiorstw.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie i finanse międzynarodowe Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie i finanse międzynarodowe

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  Wyróżnikiem specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe jest specyficzny międzynarodowy kontekst omawianej problematyki działalności podmiotów gospodarki narodowej na poziomie przedsiębiorstw i instytucji – w związku z zachodzącymi procesami globalizacji działalności gospodarczej oraz ciągłymi zmianami warunków konkurowania na światowym rynku, w tym rosnącą wagą finansów międzynarodowych i nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Ma to odzwierciedlenie w zakładanych w ramach specjalności efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji.

  Zarejestruj się
 • Product & Process Management Product & Process Management Stacjonarne II stopnia

  Product & Process Management

  Kierunek: Product & Process Management,

  to innowacyjny i interdyscyplinarny, anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia obejmujący kształcenie w zakresie zarządzania produktami oraz procesami, który został przygotowany we współpracy z ekspertami biznesu oraz praktykami gospodarczymi. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy na temat zarządzania produktami i procesami, a także umożliwiają nabycie umiejętności menedżerskich i kwalifikacji technicznych z tym związanych. Oferowane zajęcia łączą tradycyjne oraz nowatorskie metody nauczania m.in. umożliwiające kompleksowy rozwój i wdrożenie nowych produktów, są prowadzone w języku angielskim przez polskich i zagranicznych specjalistów.

   

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności Zarządzanie i inżynieria produkcji Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,

  Profil kształcenia na specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji żywności (ZiIPŻ), koordynowanej przez dr hab. inż. Wojciecha Zmudzińskiego, prof. UEP, kierownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Wyjątkowym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi, preferencjami konsumenta oraz trendami rynkowymi. Studenci specjalności zdobywając wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu jakością, stanowić będą jedno z najważniejszych ogniw podejmowania strategicznych decyzji z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora spożywczego.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie jakością produktów Zarządzanie i inżynieria produkcji Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie jakością produktów

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,

  Zarządzanie jakością produktów” to specjalność, która pozwala przede wszystkim łączyć wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produktów – zarówno od strony procesowej jak i produktowej. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301), zarządzania sytuacjami kryzysowymi, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta oraz praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej Zarządzanie i inżynieria produkcji Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,

  kształci przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za współtworzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, modelowanie ich jakości, a także dobre i efektywne nimi zarządzanie. Jeśli więc chcesz zostać menedżerem z rozległą wiedzą (nie tylko) ekonomiczną i posiadać praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, to jest to Twoja specjalność.

   

  Zarejestruj się
 • Kierunek prawno-ekonomiczny Kierunek prawno-ekonomiczny Stacjonarne II stopnia

  Kierunek prawno-ekonomiczny

  Kierunek: Kierunek prawno-ekonomiczny,
  Kierunek Prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną.

  Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

  Kierunek bez podziału na specjalności.

  REKRUTACJA NA II STOPIEŃ PROWADZONA JEST WYŁĄCZNIE PRZEZ UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.

  Zarejestruj się
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne II stopnia

  Bankowość i pośrednictwo finansowe

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich.

  Zarejestruj się
 • Doradztwo finansowe Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne II stopnia

  Doradztwo finansowe

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Podstawowym celem kształcenia na specjalności Doradztwo finansowe jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa  finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak i do wyboru.

  Zarejestruj się
 • Finanse, audyt i podatki Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne II stopnia

  Finanse, audyt i podatki

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność finanse, audyt i podatki łączy w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej, nieocenionej w wykonywaniu pracy zawodowej. Realizowany w ramach specjalności program obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: audyt finansowy i audyt środków UE, finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studiujący na specjalności poznają także giełdę papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy.

   

  Zarejestruj się
 • Rachunkowość i skarbowość Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne II stopnia

  Rachunkowość i skarbowość

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

  Zarejestruj się
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne II stopnia

  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.

  Studia mają charakter interdyscyplinarny.

  Zarejestruj się
 • Inwestycje finansowe Finanse, audyt, inwestycje Stacjonarne II stopnia

  Inwestycje finansowe

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Inwestycje finansowe stwarza bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.

   

  Zarejestruj się
 • Ekonomia globalna i menedżerska Ekonomia Stacjonarne II stopnia

  Ekonomia globalna i menedżerska

  Kierunek: Ekonomia,

  Oferta II stopnia studiów na specjalności została stworzona w celu wykształcenia menedżera o szerokiej wiedzy ekonomicznej, posiadającego umiejętność przewidywania zmian zachodzących w bliskim i globalnym otoczeniu organizacji prywatnych i publicznych. Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 zajęcia na tej specjalności odbywają się według nowego programu studiów, w którym znacznie więcej miejsca niż wcześniej zajmują przedmioty przekazujące praktyczne, specjalistyczne umiejętności biznesowe. Jest to możliwe, gdyż do prowadzenia zajęć na II stopniu zostali zaproszeni pracownicy aż ośmiu katedr UEP o wyraźnie zróżnicowanych specjalizacjach.

  Zarejestruj się
 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes Ekonomia Stacjonarne II stopnia

  Gospodarka żywnościowa i biobiznes

  Kierunek: Ekonomia,

  Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych. Studiowanie na specjalności umożliwia udział w seminariach naukowych prowadzonych w komisjach europejskich w Brukseli. Program specjalności obejmuje również zagadnienia związane z analizą ekonomiczną i finansową przedsiębiorstw, organizacją rynku żywności, systemami zapewniania jakości oraz umiejętnościami niezbędnymi w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających podmioty gospodarki żywnościowej.

  Zarejestruj się
 • Public relations i strategie komunikowania Ekonomia Stacjonarne II stopnia

  Public relations i strategie komunikowania

  Kierunek: Ekonomia,

  Specjalność public relations i strategie komunikowania na poziomie studiów II stopnia adresowana jest z jednej strony do naszych absolwentów I stopnia, z drugiej zaś do absolwentów z pozostałych kierunków i wydziałów UEP oraz innych uczelni, którzy chcą posiąść umiejętność komunikowania się – obecnie najbardziej poszukiwaną na rynku pracy.

  Zarejestruj się
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Ekonomia Stacjonarne II stopnia

  Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

  Kierunek: Ekonomia,

  Specjalność Strategia biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji oferuje studia które dają szanse wyboru. Z nami możesz wspólnie poznać strategię w relacjach biznes – biznes i biznes – państwo, poprowadzić projekty z praktyką i dla praktyki. Studiując poznasz także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i kształtowania strategii, dowiesz się jak realizować transakcje w obrocie międzynarodowym, z uwzględnieniem prawa i podatków, jak zarządzać ryzykiem kursowym i niepewnością, będziesz zbierać i z wykorzystaniem analizy danych ankietowych, analizować informacje związane z funkcjonowaniem rynku i zachowaniami konsumentów.

  Zarejestruj się
 • Zasoby ludzkie w organizacji Ekonomia Stacjonarne II stopnia

  Zasoby ludzkie w organizacji

  Kierunek: Ekonomia,

  Zasoby ludzkie w organizacji  to specjalność przeznaczona dla osób chcących rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu rekrutowania i doboru pracowników, adaptacji i szkolenia kadr, motywowania i wynagradzania, ubezpieczeń społecznych i programów emerytalnych. Studiując na tej specjalności wzbogacisz kwalifikacje ekonomisty o kompetencje z zakresu zarządzania i psychologii, zwiększając tym samym możliwości i szanse rozwoju swojej kariery zawodowej.

  Zarejestruj się
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse biznesu Stacjonarne II stopnia

  Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

  Zarejestruj się
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa Rachunkowość i finanse biznesu Stacjonarne II stopnia

  Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa  jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż. Wszyscy nauczyciele akademiccy wykładający na specjalności posiadają doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej. Na specjalności studenci „zmuszani” są do kreatywności, prowadzenia dużej liczby projektów. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej.

  Zarejestruj się
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA Rachunkowość i finanse biznesu Stacjonarne II stopnia

  Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  W ramach kierunku Rachunkowość i finanse biznesu realizowanego dla studentów stacjonarnych II stopnia istnieje możliwość wyboru specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

  Kierunek Finanse i rachunkowość biznesu uzyskał niezwykle prestiżową, międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 egzaminów (poziom fundamental) na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości.

  Zarejestruj się
 • Handel i marketing Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Handel i marketing

  Kierunek: Zarządzanie,

  Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz tworzenia wartości dla klienta za pomocą instrumentów marketingu mix. Stanowi znaczące rozwinięcie wiedzy przekazywanej w trakcie studiów I stopnia w zakresie handlu i marketingu oraz umożliwia nabycie dodatkowych umiejętności. Szczególny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i funkcją marketingu.

   

  Zarejestruj się
 • Komunikacja w biznesie Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Komunikacja w biznesie

  Kierunek: Zarządzanie,

  O ile nasza specjalność na I stopniu pozwalała na poznanie uniwersalnych umiejętności i narzędzi z obszaru komunikacji, o tyle na poziomie studiów II stopnia realizowane przedmioty koncentrują się na zarządzaniu strategicznym komunikacją marketingową, zarządzaniu sprzedażą, wizerunkiem firmy i marki.

  Analizując studia przypadków, pracując w grupach oraz spotykając się z praktykami, pozyskasz umiejętności niezbędne do bycia skutecznym menedżerem potrafiącym delegować zadania oraz myśleć strategicznie. Na naszej specjalności poznasz ciekawych ludzi i będziesz studiował w atmosferze sprzyjającej kreatywności.

   

  Zarejestruj się
 • Wycena nieruchomości Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Wycena nieruchomości

  Kierunek: Zarządzanie,

  Celem specjalności wycena nieruchomości jest dostarczenie studentom możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania w sferze nieruchomości. Program specjalności spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Ukończenie specjalności upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, m.in. do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.

   

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

   

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie projektami Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie projektami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie projektami są sposobem na przygotowanie profesjonalnej kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom. Reagowanie na zmiany powinno być szybkie, konkurencyjne w stosunków do zachowania innych podmiotów rynkowych i stwarzać podstawy do dalszego rozwoju organizacji. Obok wiadomości stanowiących międzynarodowe kanony wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w ofercie znajdują się  treści programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem portfelem projektów. Atrakcyjność specjalności wynika także z możliwości uzupełnienia  umiejętności nabytych na studiach I stopnia poprzez uwzględnienie aspektów strategicznych. Na I stopniu studiów przygotowujemy przede wszystkim specjalistów ds. zarządzania projektami, a na II stopniu przygotowujemy przede wszystkim menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem (organizacją) poprzez projekty.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie przedsiębiorstwami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie Stacjonarne II stopnia

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kierunek: Zarządzanie,

  Profil specjalności zogniskowany jest przede wszystkim na ZZL w przedsiębiorstwach, ale uwzględnia również inne organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży. Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się zatem każdemu, niezależnie od stanowiska, które będzie zajmował w przedsiębiorstwie.

  Z tego powodu zarządzanie zasobami ludzkimi jest specjalnością dobrą zarówno jako podstawowa specjalizacja zawodowa, jak i uzupełniająca dla przyszłych i aktualnych menedżerów.

   

  Zarejestruj się
 • Logistyka Logistyka Niestacjonarne I stopnia

  Logistyka

  Kierunek: Logistyka,

  Logistyka obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi wewnątrz przedsiębiorstwa i w łańcuchach dostaw. Studenci zdobywają umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych,  projektowania i zarządzania zmianą w odniesieniu do procesów logistycznych, posługiwania się  systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne a także  diagnozowania i projektowania systemów zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności w perspektywie międzynarodowej.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie) Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie) Niestacjonarne I stopnia

  Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie),

  W dobie globalizacji, rewolucji informatycznej i technologicznej gospodarka potrzebuje specjalistów potrafiących współtworzyć nowoczesne i efektywne technologie a także dobrze i skutecznie nimi zarządzać. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Zarejestruj się
 • Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria Niestacjonarne I stopnia

  Informatyka i ekonometria

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  W trakcie studiów na kierunku Informatyka i ekonometria zdobędziesz:

  a) wiedzę z ekonomii, zarządzania i finansów,

  b) specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej i technologii informacyjnych (programowanie, tworzenie i analizy baz danych (w tym Big Data), projektowanie systemów informatycznych, sztuczna inteligencja),

  c) specjalistyczną wiedzę z zakresu metod ilościowych (matematyki, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych) stosowanych w analizach ekonomiczno – biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

  Większość zajęć będziesz odbywał w nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach komputerowych zlokalizowanych w nowym budynku UEP – Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych.

  Na studiach stacjonarnych będziesz kształtował swoją ścieżkę studiów wybierając jedną z czterech specjalności oferowanych na kierunku:

  • Analityka gospodarcza,
  • Elektroniczny biznes,
  • Informatyka w gospodarce i administracji,
  • Inżynieria finansowa.

  Na studiach niestacjonarnych oferujemy Ci elastyczne kształtowanie ścieżki studiów dzięki możliwości wyboru większej liczby poszczególnych przedmiotów.

  Zarejestruj się
 • Zrównoważona gospodarka światowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze Niestacjonarne I stopnia

  Zrównoważona gospodarka światowa

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  Specjalność Zrównoważona gospodarka światowa pozwala zrozumieć megatrendy gospodarcze i dostarcza praktycznych informacji jak prowadzić biznes, pozyskać kapitał i dostosować modele biznesowe do wymogów płynących z zachodzącej na świecie transformacji klimatycznej.

  Zarejestruj się
 • Biznes międzynarodowy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Niestacjonarne I stopnia

  Biznes międzynarodowy

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w biznesie międzynarodowym, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

  Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

  Zarejestruj się
 • Menedżer produktu Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie) Niestacjonarne I stopnia

  Menedżer produktu

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie),

  W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).

  Zarejestruj się
 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie) Niestacjonarne I stopnia

  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie),

  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Program nauczania z zakresu towaroznawstwa obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość. Ponadto studenci są zapoznawani z metodami oceny jakości produktów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.

  Zarejestruj się
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie) Niestacjonarne I stopnia

  Kształtowanie jakości produktów spożywczych

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie),

  Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez dr hab. inż. Ingę Klimczak, pracownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Profil kształcenia ukierunkowany jest na wszechstronne przygotowanie specjalistów ds. jakości żywności. Program specjalności obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, a także technologii pozyskiwania surowców, ich  przetwarzania oraz utrwalania. Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. Interesującą propozycją dla studentów jest uczestnictwo w pracach prężnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM. Członkowie koła pogłębiają i propagują wiedzę w zakresie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności. Do tradycji SKNTŻ SPECTRUM należy również organizacja warsztatów naukowych, konferencji i seminariów.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie) Niestacjonarne I stopnia

  Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu (studia licencjackie),

  Systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem stanowią fundament rozwoju produktów i organizacji. Pomagają firmom w zyskaniu stabilności i powtarzalności jakości. Wspierają procesy decyzyjne odnoszące się do kwestii środowiskowych i bezpieczeństwa. Stosowanie technik i narzędzi zarządzania wymaga kompleksowej wiedzy, poznania systemowego podejścia do zarządzania, nabycia swego rodzaju intuicji „systemowca”, bez której trudno zrozumieć złożoność otoczenia i czynników wpływających na jakość produktów. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

  Zarejestruj się
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne I stopnia

  Bankowość i pośrednictwo finansowe

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich.

  Zarejestruj się
 • Finanse, audyt i podatki Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne I stopnia

  Finanse, audyt i podatki

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

  Zarejestruj się
 • Rachunkowość i skarbowość Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne I stopnia

  Rachunkowość i skarbowość

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

   

  Zarejestruj się
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne I stopnia

  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.

  Zarejestruj się
 • Ekonomia globalna i menedżerska Ekonomia Niestacjonarne I stopnia

  Ekonomia globalna i menedżerska

  Kierunek: Ekonomia,

  Studia na specjalności EGiM podporządkowane są wymogom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz potrafią ją zastosować w praktyce gospodarowania (czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych itd.).

  Zarejestruj się
 • Public relations i strategie komunikowania Ekonomia Niestacjonarne I stopnia

  Public relations i strategie komunikowania

  Kierunek: Ekonomia,

  W XXI wieku czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy jest szeroko rozumiana informacja. Umiejętność komunikowania się jest obecnie najbardziej poszukiwana na rynku pracy. Wybierając specjalność public relations i strategie komunikowania zdobędziesz umiejętności, które będą bardzo pomocne w uzyskaniu pracy (etap aplikacji), jej utrzymaniu, a następnie pozwolą cieszyć się z awansu zawodowego.

  Zarejestruj się
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Ekonomia Niestacjonarne I stopnia

  Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

  Kierunek: Ekonomia,

  Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie menedżera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu decyzji, co jest niezbędne w podejmowaniu działalności doradztwa biznesowego. Student pozna technikę przygotowania biznes planu, analiz finansowych przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny inwestycji. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych.

  Zarejestruj się
 • Zasoby ludzkie w organizacji Ekonomia Niestacjonarne I stopnia

  Zasoby ludzkie w organizacji

  Kierunek: Ekonomia,

  Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz, są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich oraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń.

  Zarejestruj się
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse biznesu Niestacjonarne I stopnia

  Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

  Zarejestruj się
 • Handel i marketing Zarządzanie Niestacjonarne I stopnia

  Handel i marketing

  Kierunek: Zarządzanie,

  Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.

  Handel i marketing to specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program studiów uwzględnia także coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami Zarządzanie Niestacjonarne I stopnia

  Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami Zarządzanie Niestacjonarne I stopnia

  Zarządzanie przedsiębiorstwami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Specjalność nastawiona jest na całościowe postrzeganie przedsiębiorstwa i łączy: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania.

  Prezentując teoretyczne podstawy, podejmując dyskusje na zajęciach, student uzyskuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Nabywa wiedzę w zakresie jak kreować wartość przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów jego funkcjonowania.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie projektami Zarządzanie Niestacjonarne I stopnia

  Zarządzanie projektami

  Kierunek: Zarządzanie,

  To jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu. Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów.

  W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności.

  Zarejestruj się
 • Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria Niestacjonarne II stopnia

  Informatyka i ekonometria

  Kierunek: Informatyka i ekonometria,

  W trakcie studiów na kierunku Informatyka i ekonometria zdobędziesz:

  a) wiedzę z ekonomii, zarządzania i finansów,

  b) specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej i technologii informacyjnych (programowanie, tworzenie i analizy baz danych (w tym Big Data), projektowanie systemów informatycznych, sztuczna inteligencja),

  c) specjalistyczną wiedzę z zakresu metod ilościowych (matematyki, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych) stosowanych w analizach ekonomiczno – biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

  Większość zajęć będziesz odbywał w nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach komputerowych zlokalizowanych w nowym budynku UEP – Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych.

  Zarejestruj się
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze Niestacjonarne II stopnia

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  – kierunek odpowiadający na współczesne potrzeby gospodarki krajowej i światowej;

  – bogate metody i techniki działania w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego niezbędne w biznesie, krajowych i międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz administracji;

  – wyróżnikiem kierunku są laboratoria, wykłady praktyków biznesowych, współpraca z Harvard Business School.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji Niestacjonarne II stopnia

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji,

  Poznasz różnorodne aspekty zarządzania procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem ich projektowania oraz optymalizowania z punktu widzenia kosztów, standardów jakości, wymogów bezpieczeństwa i środowiska.

  Zarejestruj się
 • Jakość i rozwój produktu Jakość i rozwój produktu Niestacjonarne II stopnia

  Jakość i rozwój produktu

  Kierunek: Jakość i rozwój produktu,

  – atrakcyjny kierunek łączący zagadnienia ekonomii, zarządzania jakością, marketingu oraz przedmiotów przyrodniczych,

  – treści nauczania na studiach licencjackich i policencjackich dostarczają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie kreowania i zarządzania produktami w pełnym cyklu ich życia, z uwzględnieniem potrzeb konsumentów, efektywności ekonomicznej, wymagań jakościowych i zasad zrównoważonego rozwoju,

  – absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem nowych produktów, zarządzaniem produktem w cyklu życia, kontrolą jakości produktów oraz tworzeniem i implementacją strategii marketingowej.

  Zarejestruj się
 • Bankowość i ubezpieczenia Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne II stopnia

  Bankowość i ubezpieczenia

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność bankowość i ubezpieczenia poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich.

  Zarejestruj się
 • Finanse, audyt i podatki Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne II stopnia

  Finanse, audyt i podatki

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Specjalność finanse, audyt i podatki łączy w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej, nieocenionej w wykonywaniu pracy zawodowej. Realizowany w ramach specjalności program obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: audyt finansowy i audyt środków UE, finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studiujący na specjalności poznają także giełdę papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy.

   

  Zarejestruj się
 • Rachunkowość i skarbowość Finanse, audyt, inwestycje Niestacjonarne II stopnia

  Rachunkowość i skarbowość

  Kierunek: Finanse, audyt, inwestycje,

  Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

  Zarejestruj się
 • Ekonomia Ekonomia Niestacjonarne II stopnia

  Ekonomia

  Kierunek: Ekonomia,

  – kierunek ekonomia gwarantuje uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców,

  – absolwent kierunku może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, organach administracji samorządowej i rządowej oraz instytucjach UE,

  – absolwenci ekonomii są często zatrudniani m.in. jako analitycy i doradcy ekonomiczni, specjaliści ds. obsługi środków UE lub analiz rynkowych.

  Zarejestruj się
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse biznesu Niestacjonarne II stopnia

  Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

  Zarejestruj się
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie Rachunkowość i finanse biznesu Niestacjonarne II stopnia

  Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

  Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu,

  Specjalność rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie oferowana jest na drugim stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu. Studia na omawianej specjalności umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych w małym i średnim przedsiębiorstwie.

  Zarejestruj się
 • Handel i marketing Zarządzanie Niestacjonarne II stopnia

  Handel i marketing

  Kierunek: Zarządzanie,

  Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz tworzenia wartości dla klienta za pomocą instrumentów marketingu mix. Stanowi znaczące rozwinięcie wiedzy przekazywanej w trakcie studiów I stopnia w zakresie handlu i marketingu oraz umożliwia nabycie dodatkowych umiejętności. Szczególny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i funkcją marketingu.

   

  Zarejestruj się
 • Komunikacja w biznesie Zarządzanie Niestacjonarne II stopnia

  Komunikacja w biznesie

  Kierunek: Zarządzanie,

  O ile nasza specjalność na I stopniu pozwalała na poznanie uniwersalnych umiejętności i narzędzi z obszaru komunikacji, o tyle na poziomie studiów II stopnia realizowane przedmioty koncentrują się na zarządzaniu strategicznym komunikacją marketingową, zarządzaniu sprzedażą, wizerunkiem firmy i marki.

  Analizując studia przypadków, pracując w grupach oraz spotykając się z praktykami, pozyskasz umiejętności niezbędne do bycia skutecznym menedżerem potrafiącym delegować zadania oraz myśleć strategicznie. Na naszej specjalności poznasz ciekawych ludzi i będziesz studiował w atmosferze sprzyjającej kreatywności.

   

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami Zarządzanie Niestacjonarne II stopnia

  Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

   

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami Zarządzanie Niestacjonarne II stopnia

  Zarządzanie przedsiębiorstwami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie Niestacjonarne II stopnia

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kierunek: Zarządzanie,

  Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowana została kształtowaniu wiedzy i umiejętności w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzaniu ludźmi jako partnerami w biznesie (transformacyjny lub miękki HR).

  Zarejestruj się
 • Zarządzanie projektami Zarządzanie Niestacjonarne II stopnia

  Zarządzanie projektami

  Kierunek: Zarządzanie,

  Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie projektami są sposobem na przygotowanie profesjonalnej kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom. Reagowanie na zmiany powinno być szybkie, konkurencyjne w stosunków do zachowania innych podmiotów rynkowych i stwarzać podstawy do dalszego rozwoju organizacji. Obok wiadomości stanowiących międzynarodowe kanony wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w ofercie znajdują się  treści programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem portfelem projektów. Atrakcyjność specjalności wynika także z możliwości uzupełnienia  umiejętności nabytych na studiach I stopnia poprzez uwzględnienie aspektów strategicznych. Na I stopniu studiów przygotowujemy przede wszystkim specjalistów ds. zarządzania projektami, a na II stopniu przygotowujemy przede wszystkim menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem (organizacją) poprzez projekty.

   

  Zarejestruj się

Wybierz UEP. Uczelnię wielu możliwości.

OTWARCI

jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat

ODPOWIEDZIALNI

jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia

ODWAŻNI i ROZSĄDNI

jesteśmy ODWAŻNI w myśleniu i ROZSĄDNI w działaniu

KOMPETENTNI i WIARYGODNI

jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Rekrutacja krok po kroku

Etap 1

 • Zapoznaj się z terminami i zasadami rekrutacji!

 • Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia.

 • Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.

 • Sprawdź uzyskane punkty rankingowe i dowiedz się, czy jesteś w II etapie.

 • Uzyskałeś liczbę punktów równą limitowi bądź wyższą – przejdź do etapu 2. W innym przypadku czekaj na obniżenie limitów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Etap 2

 • Najtrudniejsze za Tobą! Teraz wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do UEP.

 • Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się w dniu ogłoszenia wyników informacja, czy zostałeś przyjęty.

Życzymy powodzenia!

Perspektywy

3. uczelnia o profilu ekonomicznym

Eduniversal

tytuł „Top business school with significant international influence”

Eduniversal Masters Ranking

the best Master & MBA worldwide – 17 wyróżnionych programów

Rzeczpospolita

2. publiczna uczelnia o profilu ekonomicznym

Rankingi i sukcesy

UEP należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. W klasyfikacji profilowej znajdujemy się od lat na podium. W zestawieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zajmujemy 3. miejsce. Mamy wysokiej klasy kadrę naukową, nowoczesne programy nauczania i świetną bazę infrastrukturalną. Zajmujemy najwyższą wśród uczelni ekonomicznych pozycję pod względem warunków kształcenia – wyróżniamy się dostępnością wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej oraz liczbą przyznanych certyfikatów doskonałości kształcenia, a także międzynarodowych i krajowych akredytacji. Nasi absolwenci bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy. Zajmują pozycje menedżerskie, są liderami biznesu i dobrze opłacanymi specjalistami.

Zajęcia prowadzone zgodnie z nowoczesną metodyką i zachodnimi standardami edukacyjnymi przygotowują do wyzwań stawianych przez współczesną gospodarkę. Uczymy myśleć w kategoriach maksymalizacji korzyści i wartości, stosować narzędzia biznesowe, rozwiązywać problemy i zarządzać. Mamy ofertę w języku polskim i angielskim. Przyczyniamy się do rozwoju nauki i gospodarki. Cieszymy się prestiżem społecznym i środowiskowym. Przekłada się to na dobre noty również w klasyfikacjach międzynarodowych. W obejmującym blisko 160 krajów rankingu Eduniversal aż 17 naszych kierunków studiów uzyskało wyróżnienia. To najwyższy wynik w Polsce wśród uczelni ekonomicznych.

Biznesowa uczelnia

Studia na UEP mają orientację praktyczną. Gwarantują dobre perspektywy zawodowe z zarobkami powyżej średniej krajowej (ranking Sedlak & Sedlak). Program studiów daje kwalifikacje wymagane od kadry kierowniczej, wysokiej klasy specjalistów i liderów biznesu. Informacja zwrotna z rynku pracy pokazuje, że nasi absolwenci są cenieni i szybko awansują. Uczelnia ma szerokie kontakty z firmami. Dzięki Klubowi Partnera UEP, do którego zapraszani są liderzy z różnych branż, oferta programowa dopasowana jest do potrzeb biznesu i zmieniającej się gospodarki.

Biuro Karier i Relacji z Absolwentami umożliwia studentom i absolwentom UEP kontakt z wiodącymi firmami w Polsce i rozwój planów zawodowych.

Wysoką jakość wiedzy przekazywanej przez UEP potwierdzają sukcesy MTP. Zarząd i większość obecnego kierownictwa Targów Poznańskich to dziś absolwenci UEP.

dr Andrzej Byrt

Ambasador Polski

w Republice Francuskiej i Księstwie Monako w latach 2014 – 2016

Umiejętności zdobyte na UEP pozwalają nam dziś na patrzenie na nasz biznes z różnych perspektyw i efektywne zarządzanie firmą. To że udało nam się zbudować firmę, która jest obecnie liderem w swojej branży, tj. Virtual Data Room w Polsce, ma swoje źródło w zaszczepionej w nas na uczelni przedsiębiorczości i zdobytej tam wszechstronnej wiedzy ekonomicznej.

Marta Kotwis, Aleksandra Prusator, Aleksandra Porębska

Założyciele i Członkowie Zarządu

FORDATA Sp. z o.o.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu cieszy się w OSTC dużym szacunkiem, gdyż w naszym poznańskim biurze – jednym z najlepszych w całej Grupie OSTC – większość traderów oraz kierujący nim Błażej Zalesiński są jego absolwentami.

Ian Firla

Prezes Zarządu

O.S.T.C. Ltd

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu to możliwość budowania wzajemnych relacji pomiędzy nauką oraz biznesem, poprzez czerpanie nie tylko inspiracji biznesowych, ale również wspieranie młodych studentów oraz absolwentów w poszukiwaniu doświadczeń zawodowych.

Wojciech Buczkowski

Prezes Zarządu

Komputronik SA

Z perspektywy Franklin Templeton Investments Poland otwartość i reagowanie Uczelni na potrzeby biznesu przynosi konkretne efekty. W naszym przypadku przełożyły się na zorganizowanie pierwszej w Polsce specjalności przygotowującej absolwentów (od strony teoretycznej i praktycznej) do pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych, które coraz częściej wybierają Polskę na miejsce swoich operacji.

Krzysztof Bronisz

Członek Zarządu

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

FAQ

O Poznaniu

Tętniąca życiem kosmopolityczna metropolia, stolica studentów, miasto biznesu, jeden z najstarszych ośrodków miejskich w kraju – te wszystkie określenia charakteryzują jedno miejsce – Poznań!

Stolica Wielkopolski jest jednym z piękniejszych miast w Polsce, z najniższym bezrobociem w kraju, o wysokiej jakości życia. Chociaż kojarzy się głównie z działalnością biznesową, jest również miastem akademickim. Od lat ma najwyższą liczbę studentów w przeliczeniu na mieszkańca. Dzięki temu oferuje wiele atrakcji kulturalnych, sportowych i związanych z życiem nocnym. Kluby, puby i restauracje skupione są nie tylko wokół Starego Rynku, ale również w secesyjnej dzielnicy Jeżyce.

Poznań był pierwszą siedzibą władców polskich i tu mieszczą się grobowce Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Niedaleko malowniczego Starego Rynku i pięknego renesansowego ratusza miesi się kompleks nowoczesnych wieżowców z biurami międzynarodowych korporacji i hotelami. Stolica Wielkopolski jest bowiem siedzibą wielu renomowanych zagranicznych firm, z ich centrami finansowymi.

W Poznaniu znajdują się parki i jeziora oraz liczne obiekty sportowe i kulturalne. Komunikacja miejska oferuje dobrze rozwiniętą sieć połączeń tramwajowych i autobusowych, z korzystnym dla studentów systemem opłat. Jest też dużo ścieżek rowerowych.

Żyje się tu przyjemnie i bezpiecznie.