Jakie studia Cię interesują?

Poznaj nasze kierunki
Specjalności – kierunek
Poznaj nasze kierunki
Specjalności – kierunek
Poznaj nasze kierunki
Specjalności – kierunek
Poznaj nasze kierunki
Specjalności – kierunek
Poznaj całą naszą ofertę
Erasmus
Program Erasmus+ jest wiodącym programem wymiany studentów na świecie. UEP uczestniczy w nim od 1999 roku. Obecnie w ramach projektu Erasmus+ Mobilność istnieje możliwość wymiany studentów na jedno- i dwusemestralne pobyty studyjne, wyjazdów studentów i absolwentów na praktykę zagraniczną, a także wyjazdów pracowników uczelni wyższych w celach dydaktycznych i szkoleniowych. W programie uczestniczy 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia.

Aktualnie w ramach programu nasza Uczelnia współpracuje ze 137 uczelniami zagranicznymi z 26 państw. Wyjazd na pobyt studyjny i/lub praktykę może być realizowany na każdym stopniu studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Co roku około 200 studentów UEP korzysta z wyjazdów, otrzymując stypendia, które pokrywają różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a państwami programu, tj. od 300 do 500 euro miesięcznie. Ponadto projekt mobilności na studiach został wsparty ze środków programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego studenci, którzy posiadają prawo do stypendium socjalnego, otrzymują zwiększone o 200 euro miesięcznie stypendium na wyjazd studyjny. Uczestnicy staży studenckich, w zależności od kraju pobytu, otrzymują w ramach programu Erasmus+ stypendium w wysokości od 400 do 600 euro.

Dzięki mobilności studenci UEP poznają inne modele nauczania, podnoszą swój poziom wiedzy akademickiej, odnoszą korzyści w obszarze edukacji międzykulturowej i rozwoju osobistego oraz, w trakcie praktyk w przedsiębiorstwach, zdobywają umiejętności cenione na rynku pracy.
Masz pytania?
Skontaktuj się z Działem ds. Badań Naukowych i Współpracą z Zagranicą:
  • al. Niepodległości 10, Gmach Główny, II piętro, pok. 218
  • 61 8569364, 61 8569365
Nasza oferta stypendialna
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogą ubiegać się o szereg stypendiów i możliwość zakwaterowania w akademikach.
Dowiedz się więcej
Szczegółowe zasady (aktualne regulaminy, kryteria, progi dochodowe, wymagane dokumenty) znajdziesz na stronie Uczelni. Zakładka: Studenci -> Pomoc materialna
Dowiedz się więcej
Masz pytania?

Skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich:
  • al. Niepodległości 10, Budynek B, II piętro, pok. 221-223, 201
  • 61 8569569, 61 8569570, 61 8569571, 61 8959573
dss@ue.poznan.pl

UEP. Poznaj różnicę

Bo można studiować jakoś lub wybrać JAKOŚĆ

W 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął II miejsce w XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” w kategorii „Najlepsze uczelnie ekonomiczne”. Zdobyliśmy I miejsce w zestawieniu uczelni ekonomicznych w rankingu tygodnika „Polityka”. Awansowaliśmy do kategorii czterech palm w międzynarodowym rankingu Eduniversal, zyskując tytuł „TOP business school with significant international influence”. Otrzymaliśmy wyróżnienie dla 19 programów studiów w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA”. Takim wynikiem nie może poszczycić się żadna inna polska uczelnia.

Bo warto zrobić krok od szkoły znanej do UZNANEJ uczelni.

W 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął II miejsce w XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” w kategorii „Najlepsze uczelnie ekonomiczne”. Zdobyliśmy I miejsce w zestawieniu uczelni ekonomicznych w rankingu tygodnika „Polityka”. Awansowaliśmy do kategorii czterech palm w międzynarodowym rankingu Eduniversal, zyskując tytuł „TOP business school with significant international influence”. Otrzymaliśmy wyróżnienie dla 19 programów studiów w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA”. Takim wynikiem nie może poszczycić się żadna inna polska uczelnia.

By sięgać szczytów, warto wybrać uczelnię GODNĄ, nie tylko wygodną.

Od 90 lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu współtworzy mapę świata uniwersyteckiego w Polsce i Europie. Współpracuje z uznanymi ośrodkami myśli ekonomicznej na całym świecie. Dzięki temu dzisiaj programy nauczania realizowane przez UEP odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz unijnym standardom edukacji. O wysokim poziomie nauczania świadczą przyznane Uczelni akredytacje i certyfikaty, a także wysokie kategorie KBN i akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bo specjalista powinien rozumieć, nie tylko “umieć”.

Każdego roku studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kończy ponad 4000 absolwentów. To pełni energii młodzi ludzie, którzy są doskonale przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ich kompetencje są doceniane w największych polskich i zagranicznych firmach, o czym świadczy III miejsce wśród uczelniekonomicznych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy (Ranking Szkół Wyższych 2015 „Wprost”).

Jak wygląda proces rekrutacji?

Etap 1

  1. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia.
  2. Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.
  3. Sprawdź uzyskane punkty rankingowe i dowiedz się, czy jesteś w II etapie.
  4. Zależnie od rodzaju ukończonych studiów oraz daty ich ukończenia zostaniesz zakwalifikowany do II ETAPU lub zaproszony do testu kwalifikacyjnego (studia stacjonarne II stopnia).

Etap 2

  1. Najtrudniejsze za Tobą! Teraz wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do UEP.
  2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, czy zostałeś przyjęty.
Życzymy powodzenia!

Rankingi i sukcesy